Video: Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

209

Chương trình Kinh doanh & Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2014 (gọi tắt là Chương trình 585)

Trong chương trình về ĐĂng ký nhãn hiệu ở nước ngoài, luật sư Nguyễn Thanh Hà, công ty luật SBLAW cùng với các chuyên gia đã có phần trao đổi về vấn đề này.

Mời Quý vị đón xem tại đây: