Tư vấn xin Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp.

260

Sau quá trình xem xét và thẩm định hố sơ, Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điển tử thuộc Bộ Thông tin và truyền thông đã cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử cho trang tin điện tử tổng hợp xinhxinh.com.vn. 

SBLAW đã hỗ trọ pháp lý cho công ty cổ phần truyền thông Domino tiến hành xin cấp Giấy phép thiết lập trang tin điện tử cho website này.

Với giấy phép này, công ty truyền thông Domino sẽ tiến hành hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về trang thông tin điện tử tổng hợp và pháp luật về quản lý Internet tại Việt Nam.

SBLAW đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thông tin và truyền thông tiến hành xin giấy phép.