Luật sư tư vấn nhượng quyền thương mại

249
Doanh nghiệp hỏi: Mình là Tuấn đang quản lý chuỗi thức ăn nhanh ABC’s. Bên mình đang có kế hoạch nhượng quyền thương mại nhưng còn đang phân vân chưa biết bắt đầu từ đâu? Vậy nhờ công ty Luật tư vấn bên mình cần làm những gì để đủ tư cách nhượng quyền thương mại.
Luật sư trả lời: Trước tiên xin cảm ơn bạn đã quan tâm tới Dịch vụ tư vấn luật của SBLAW:

Về vấn đề xin đăng ký nhượng quyền thương mại có một số bước chính như sau:

Bước 1: Thương nhân nước ngoài sở hữu nhãn hiệu và mô hình ăn nhanh ABC’s phải đăng ký với Bộ Công thương.

Bước 2: Thương nhân nước ngoài sau khi được cấp chứng nhận, sẽ thực hiện nhượng quyền cho các đơn vị tại Việt Nam (Đơn vị việt nam cũng phải là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tương tự).

Nếu trong Hợp đồng với đơn vị đầu tiên tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài cho phép đơn vị tại Việt Nam nhượng quyền lại: Đơn vị tại Việt Nam chỉ được phép nhượng quyền lại cho các đơn vị khác sau khi đã Kinh doanh Nhượng quyền theo mô hình ABC’s này từ một năm trở lên.