Cần đáp ứng những điều kiện gì để được kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại?

586

Câu hỏi: Tôi đang sở hữu một thương hiệu phở tại Việt Nam. Tôi đã kinh doanh được 4 năm và khá thành công nên hiện tại tôi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh bằng cách nhượng quyền thương mại cho người khác cùng kinh doanh. Vậy tôi cần đáp ứng những điều kiện gì để được kinh doanh hoạt động nhượng quyền thương mại?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

*Đối với Bên nhượng quyền:

Điều 5 Nghị định số 35/2006 NĐ-CP quy định về điều kiện đối với Bên nhượng quyền như sau:

Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

2. Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 của Nghị định này.

3. Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định tại Điều 7 của Nghị định này.

Theo thông tin bạn cung cấp, mặt hàng kinh doanh của bạn là phở không thuộc mặt hàng cấm hoặc hạn chế kinh doanh; bạn đã kinh doanh được 4 năm nên bạn đã đáp ứng được 2 điều kiện tại khoản 1 và 3. Để có thể nhượng quyền thương mại bạn cần đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền. Nếu nhượng quyền thương mại trong nước thì bạn cần đăng ký với sở thương mại, sở thương mại Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi bạn dự kiến nhượng quyền. Nếu nhượng quyền ra nước ngoài thì bạn cần đăng ký với Bộ thương mại.

*Điều kiện đối với Bên nhận quyền:

Điều 6 Nghị định 35/2005 NĐ-CP quy định về điều kiện đối với Bên nhận quyền như sau:

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Khi nhượng quyền kinh doanh phở, bạn cũng cần chọn thương nhân đã đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với mặt hàng bạn nhượng quyền thương mại.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty. Mời quý vị đón xem đoạn video sau: