Trong trường hợp nào thì được phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại?

386

Câu hỏi: Tôi là Lan Anh. Công ty tôi có ký hợp đồng nhượng quyền cho một công ty khác để họ được sử dụng thương hiệu của chúng tôi để kinh doanh trà sữa. Tuy nhiên họ lại nhập nguyên liệu giả từ Trung Quốc và bị cơ quan nhà nước phát hiện. Hợp đồng thì đến tháng 12 mới hết hạn nhưng giờ chúng tôi chấm dứt hợp đồng với họ luôn có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 16 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định về các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại

1. Bên nhận quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong trường hợp Bên nhượng quyền vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 287 của Luật Thương mại.

2. Bên nhượng quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại trong các trường hợp sau đây:

a) Bên nhận quyền không còn Giấy phép kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương mà theo quy định của pháp luật Bên nhận quyền phải có để tiến hành công việc kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.

b) Bên nhận quyền bị giải thể hoặc bị phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c) Bên nhận quyền vi phạm pháp luật nghiêm trọng có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại.

d) Bên nhận quyền không khắc phục những vi phạm không cơ bản trong hợp đồng nhượng quyền thương mại trong một thời gian hợp lý, mặc dù đã nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm đó từ Bên nhượng quyền.

Theo thông tin bạn cung cấp,  bên nhận nhượng quyền kinh doanh trà sữa từ công ty bạn nhập nguyên liệu giả từ Trung Quốc và bị cơ quan nhà nước phát hiện. Trong trường hợp này công ty bạn có chứng cứ chứng minh hành vi nhập nguyên liệu giả từ Trung Quốc của bên nhận quyền là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có khả năng gây thiệt hại lớn cho uy tín của hệ thống nhượng quyền thương mại của công ty bạn thì bên bạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền trước thời hạn mà không vi phạm quy định của pháp luật theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của Kênh truyền hình kinh tế tai chính VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật S&B Law, cùng với các chuyên gia đã trao đổi về chế định Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mời quý vị đón xem đoạn video sau: