Thứ tự phân chia di sản thừa kế

176

Thưa Luật sư!

Một số người dân như tôi thắc mắc chưa rõ quy định của pháp luật trong việc phân chia di sản theo pháp luật , những đối tượng nào thì được chia di sản trước tiên.

Trả lời: Đối với quy định thừa kế di sản theo pháp luật, việc phân chia ra thứ tự hàng thừa kế hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo tính đúng đắn và hợp lý. Bởi vì, quan hệ huyết thống gia đình chính là tiêu chí quan trọng nhất để chọn ra người thừa kế. Theo khoản 1, Điều 676 BLDS 2014 quy định về phân chia các hàng thừa kế :

“1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.”

Như vậy, căn cứ vào điểm a, khoản 1 Điều 676 BLDS 2014 ta thấy, những đối tượng sẽ được chia di sản trước tiên bao gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; ( hàng thừa kế thứ nhất)