Thời gian thực hiện hợp đồng trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng có tiến hành tiếp tục xem xét không?

245

Câu hỏi: Tôi là Hậu, ở Hà Nội. Đơn vị tôi thực hiện đấu thầu qua mạng, cho tôi hỏi: Khi đơn vị mở thầu chọn đánh giá theo quy trình 2, giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất, sau đó tiến hành đánh giá kỹ thuật -> đánh giá, kiểm tra tính hợp lệ -> đánh giá năng lực kinh nghiệm. Tuy nhiên theo biên bản mở thầu qua mạng, ở phần thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu cam kết thì không đáp ứng với hồ sơ mời thầu. Vậy bên tôi có tiến hành tiếp tục giá nhà thầu này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ươn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khoản 8 Điều 5 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT có quy định như sau:

“Điều 5. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

…………………………………………………

8. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có). Thời gian thực hiện hợp đồng cần phù hợp với tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì quy định cụ thể thời gian thực hiện hợp đồng cho từng phần”.

Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 18, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định một trong các điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu là thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật.

Theo đó, trường hợp trong đơn dự thầu, nhà thầu không đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp với đề xuất về kỹ thuật thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Trong trường hợp của đơn vị bạn thực hiện đấu thầu qua mạng: Khi đơn vị mở thầu chọn đánh giá theo quy trình 2, giá thấp nhất xếp hạng thứ nhất, sau đó tiến hành đánh giá kỹ thuật => đánh giá, kiểm tra tính hợp lệ => đánh giá năng lực kinh nghiệm. Tuy nhiên theo biên bản mở thầu qua mạng, ở phần thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu cam kết thì không đáp ứng với hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu này không được tiếp tục xem xét, đánh giá.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của Kênh truyền hình kinh tế tai chính VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật S&B Law, cùng với các chuyên gia đã trao đổi về chế định hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn: