Phải xử lý thế nào khi kê khai nhầm diện tích đất?

175

Câu hỏi: Tôi là Mai Lan. Đợt làm sổ mới vừa rồi. Ông X đã kê khai nhầm 1 thửa ruộng của gia đình tôi. Bỗ tôi bảo ông X ra địa chính xã sửa lại nhưng ông X từ chối, trong khi thửa ruộng đó gia đình tôi có giấy chứng chứng nhận quyền sử dụng. Xin hỏi trong trường hợp này, gia đình tôi phải làm gì để ông X phải sửa lại cho gia đình tôi?

Trả lời:

Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 có quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất thì người sử dụng đất phải kê khai đăng ký đất đai theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp, ông X tự ý kê khai nhầm diện tích đất của gia đình bạn. Nếu hai bên không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp, bạn có quyền làm đơn khiếu nại gửi trực tiếp tới UBND cấp huyện nơi cấp Giấy chứng nhận hoặc khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đang có đất để giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 203 Luật Đất đai 2013:

“Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại UBND xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

1. Tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;”

Gia đình bạn khi nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai thì nộp kèm theo các chứng cứ, chứng minh diện tích đất đó thuộc quyền sử dụng của gia đình bạn.

Nếu đất kê khai đã được cấp Giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền sẽ thu hồi theo Khoản 2, khoản 3 Điều 166 Luật Đất đai 2013 quy định về trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

– Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

– Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp Luật Đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp Luật Đất đai.

Trong chương trình Nhịp cầu Netviet, Kênh VTC10, luật sư Nguyễn Thanh Hà chủ tịch SBLAW đã trả lời phóng viên về tình huống quyền thừa kế quyền sử dụng đất của Việt Kiều như sau. Mời quý vị cùng đón xem: