Những thủ tục để được mua đất mở trang trại trồng rau sạch tại Việt Nam

205

Câu hỏi: Tôi hiện đang sinh sống ở Mỹ, muốn về Việt Nam mua đất mở trang trại trồng rau sạch. Luật sư có thể tư vấn cho tôi được biết bạn tôi phải làm những thủ tục gì để được mua đất mở trang trại trồng rau sạch tại Việt Nam?

Trả lời:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 3 của Luật Quốc tịch năm 2008:

1. Quốc tịch nước ngoài là quốc tịch của một nước khác không phải là quốc tịch Việt Nam

……………. 

3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
Như vậy bạn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Theo quy định tại điều 5 Luật Đất đai năm 2013 có quy định như sau:

“Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này, bao gồm:

1. Tổ chức trong nước gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);
…..

5. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hợp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ;

6. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật về quốc tịch; …”.

Như vậy trường hợp bạn là công dân Việt nam định cư ở nước ngoài thì có quyền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Với nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn các dự án kinh doanh bất động sản, luật sư Nguyễn Thanh Hà, từ công ty Luật S&B Law đã tham gia trả lời phỏng vấn về vấn đề sửa đổi Luật kinh doanh bất động sản.

Mời các bạn đón xem tại đây: