Muốn thành lập công ty tại Hà Nội nhưng không có hộ khẩu tại đây thì có được không?

175

Câu hỏi: Tôi là Hưởng, ở Phú Thọ. Tôi có dự định thành lập một công ty ở Hà Nội nhưng tôi không có hộ khẩu ở Hà Nội (hộ khẩu của tôi ở Phú Thọ). Xin hỏi: Tôi có thể đăng ký công ty ở Hà Nội không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cá nhân có quyền được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để kinh doanh các ngành nghề mà nhà nước không cấm.

Pháp luật không quy định việc bắt buộc về hộ khẩu, quốc tịch khi thành lập công ty tại Hà Nội. Do đó, cá nhân có hộ khẩu ngoài Hà Nội vẫn có quyền đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội.

Tuy nhiên, cá nhân muốn thành lập công ty phải đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định. Cụ thể:

Theo quy đinh tại khoản 1 Điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì các tổ chức, cá nhân sau đây không được thành lập công ty:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

-Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

-Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

-Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

-Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

-Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, cá nhân chỉ được thành lập doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh các ngành nghề và sản phẩm mà pháp luật không cấm. Cá nhân cũng phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

SB LAW là một trong những hãng luật uy tín tại Việt Nam, được các khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm và đánh giá rất cao. Mời quý vị đón xem: