Muốn mở câu lạc bộ Poker tại Hà Nội thì phải làm thủ tục gì?

1035

Câu hỏi: Tôi là Hải. Hiện tôi có nhu cầu mở một câu lạc bộ Poker tại Hà Nội nhưng không biết cách xin cấp phép. Xin hỏi quý công ty cách thức tiến hành để thành lập câu lạc bộ trên như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Việt Nam, Poker đã được thừa nhận chính thức, Hiệp hội thể thao Bridge và Poker Việt Nam ra đời, sau đó rất nhiều các CLB khác cũng phát triển trên phạm vi các tỉnh trong cả nước.

Để mở câu lạc bộ Poker tại Hà Nội, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 33/2012/NĐ-CP). Chúng tôi xin hướng dẫn nội dung cơ bản để bạn tham khảo cách thức thực hiện như sau:

  1. Hình thức thành lập:
  • Hình thức 1:

Bước 1: Gia nhập thành viên Hiệp hội thể thao Bridge và Poker Việt Nam, xin công nhận Ban lãnh đạo CLB để mở CLB trực thuộc Hiệp hội

Bước 2: Xin phép thành lập tại UBND phường nơi đặt trụ sở CLB

  • Hình thức 2:

Bước 1: Xin công nhận Ban vận động thành lập CLB

Bước 2: Xin phép thành lập CLB

  1. Hồ sơ chuẩn bị:

* Hồ sơ xin công nhận Ban vận động:

– Đơn xin công nhận ban vận động thành lập CLB

– Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động thành lập CLB

* Hồ sơ xin thành lập CLB:

Đơn xin phép thành lập hội.

– Dự thảo điều lệ.

– Dự kiến phương hướng hoạt động.

– Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

– Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

– Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

– Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).