Khi nhà nước thu hồi đất ở: Người dân sẽ được bồi thường bằng tiền hay chỗ ở khác?

217

Khi Nhà nước thu hồi đất ở, người dân sẽ được hưởng chính sách về bồi thường về đất và một số hỗ trợ khác nếu đủ điều kiện.

Theo Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 quy định việc bồi thường về đất ở như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Quy định chi tiết hơn tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Theo đó,

+ Khi người dân bị thu hồi đất đang ở, mà dẫn tới không còn đất ở trong địa bàn cấp xã đang sinh sống hoặc diện tích còn lại không đủ điều kiện (ví dụ tối thiếu 30m2 tại nội thành thành phố Hà nội) thì sẽ được ưu tiên bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Nếu không có nhu cầu, người dân có thể quy ra tiền để nhận bồi thường.

+ Nếu người dân vẫn còn đất ở khác trong đại bàn cấp xã nơi bạn sinh sống thì được bồi thường bằng tiền. Tùy vào tình hình quỹ đất địa phương mà chính quyền xem xét bồi thường về đất ở.

Giá đất bồi thường được căn cứ theo giá đất cụ theo quy định do UBND cấp tỉnh quyết định.

Tình huống tư vấn pháp luật của luật sư Nguyễn Thanh Hà trong chương trình Làm đúng hiểu đúng về việc ghi tên các thành viên trong gia đình vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mời quý vị đón xem đoạn video sau: