Hợp đồng tặng cho xe máy có phải công chứng?

229

Câu hỏi: Tôi có một chiếc xe máy Attila, sắp tới đây, do nhu cầu công việc tôi phải đi sang nước ngoài làm việc nên tôi muốn tặng lại chiếc xe này cho chị gái của tôi. Vậy xin cho hỏi: Hợp đồng tặng cho xe máy có bắt buộc công chứng không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 457 Bộ luật dân sự năm 2015 hợp đồng tặng cho tài sản:

“Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận”.

Đối với tài sản bạn muốn tặng cho chị gái bạn là chiếc xe máy Attila, tài sản này là động sản phải đăng ký quyền sở hữu. Căn cứ Điều 458 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về tặng cho động sản:

“1. Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật dân sự thì hợp đồng tặng cho không bắt buộc công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe:

“g) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực”.

Như vậy, bạn và chị gái bạn phải thực hiện hiện ký kết hợp đồng tặng cho xe máy tại văn phòng công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Nhưng việc chứng thực tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ chứng thực được về chữ ký của các bên tham gia giao dịch, cũng như chứng thực được thời gian, địa điểm, năng lực hành vi dân sự của các bên tham gia giao dịch, còn về nội dung hợp đồng và tính chính xác, đúng quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không có quyền xác thực. Do đó, hai bạn nên đến tổ chức hành nghề công chứng để công chứng hợp đồng tặng cho xe máy để đảm bảo hình thức theo quy định và để làm thủ tục sang tên trên Giấy đăng ký xe.