Đăng ký hai mã số thuế cá nhân có được không?

333

Câu hỏi: Tôi đã được cấp mã số thuế cá nhân ở tỉnh A bằng chứng minh thư nhân dân cũ và giờ tôi đi làm ở tỉnh B. Tôi đã làm căn cước công dân mới thì tôi có xin cấp mã số thuế mới ở tỉnh B để dễ làm việc và đi lại cho thuận lợi được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo điểm b khoản 1 điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định như sau:

“b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước”.

Như vậy, mỗi cá nhân chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất và sử dụng trong suốt đời. Do đó, bạn không thể đăng ký một mã số thuế khác được và nếu bạn có làm thủ tục đăng ký cấp mã số thuế theo số Căn cước công dân thì khi làm thủ tục tại cơ quan thuế, họ sẽ kiểm tra lại thông tin xem bạn đã được cấp mã số thuế chưa để làm căn cứ có cấp mã số thuế theo Căn cước công dân của bạn không thì bạn cũng không được cấp mã số thuế cá nhân khác.