Hợp đồng lao động bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

194
The title and signature pages of an employment contact. Horizontal shot.

Câu hỏi: Tôi đang chuẩn bị ký hợp đồng lao động với một công ty. Qúy công ty có thể tư vấn giúp tôi hợp đồng lao động có thể bị vô hiệu trong những trường hợp nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong thực tiễn khi làm việc chúng ta phải tham gia ký kết các hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu như không nắm chắc đầy đủ các quy định của pháp luật thì có thể các Hợp đồng mà chúng ta soạn thảo sẽ bị vô hiệu và không thể thi hành được. Căn cứ theo điều 50 Bộ luật lao động 2012 quy định Hợp đồng lao động vô hiệu như sau:

 Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

– Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền

– Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

– Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

– Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.

Lưu ýTrong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.

Dưới đây là video Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW tư vấn về Hợp đồng lao động. Mời quý vị đón xem”