Hợp đồng đại lý độc quyền thuốc giảm cân

363

Câu hỏi: Tôi cần biết cách thức soạn một hợp đồng cho đại lý độc quyền về thuốc giảm cân với đối tác là bệnh viện yanhee-thái lan

Trả lời: Để soạn được hợp đồng này, khách hàng cần phải cung cấp các nội dung như sau:

– Chủ thể ký kết hợp đồng.

– Giá thành sản phẩm.

– Thời hạn hợp đồng.

– Quyền và nghĩa vụ của các bên.

– Địa điểm thực hiện hợp đồng.

– Ngôn ngữ hợp đồng.

– Điều khoản phạt và bồi thường thiệt hại.

Căn cứ vào những nội dung này, luật sư sẽ giúp khách hàng soạn thảo một bản dự thảo hơp đồng đầy đủ.