Audio: Pháp luật phòng chống mê tín dị đoan

251

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW có phần trao đổi với phóng viên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam về vấn đề pháp luật phòng chống mê tín dị đoan.

Mời Quý vị đón nghe tại đây: