Hộ kinh doanh được mở tài khoản ngân hàng hay không?

461
nguồn internet

Câu hỏi: Hiện tại gia đình tôi đang kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh, và tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng nhân danh hộ kinh doanh để thuận tiện giao dịch. Xin hỏi quy định pháp luật có cho phép hộ kinh doanh được mở tài khoản thanh toán ngân hàng hay không?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thông tư 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Điều 11 quy định về các đối tượng được mở tài khoản thanh toán cụ thể:

“Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán

1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

2. Tổ chức là pháp nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.”

Như vậy, theo quy định thì chỉ có cá nhân và pháp nhân được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Với trường hợp hộ kinh doanh có tài khoản ngân hàng trước ngày thông tư có hiệu lực thì cần chuyển sang tài khoản của cá nhân hoặc doanh nghiệp có tư cách pháp nhân.