Giấy phép thành lập Chi nhánh bị thu hồi trong trường hợp nào?

428
nguồn internet

Câu hỏi: Bạn tôi là người nước ngoài, câu ấy mới được cử về Việt Nam để tiếp quản chi nhánh công ty ở Việt Nam. Do còn chưa hiểu biết pháp luật nên cậu ấy có hỏi tôi trường hợp nào thì bị thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh. Vậy quý công ty cho hỏi, những trường hợp nào thì Giấy phép thành lập Chi nhánh bị thu hồi?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 44 Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam quy định về các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh:

Văn phòng đại diện, Chi nhánh bị thu hồi Giấy phép thành lập trong các trường hợp sau đây:

1. Không hoạt động trong 01 năm và không phát sinh các giao dịch với Cơ quan cấp giấy phép.

2. Không báo cáo về hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh trong 02 năm liên tiếp.

3. Không gửi báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Nghị định này tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

4. Trường hợp khác theo quy định pháp luật.

Như vậy, các trường hợp Giấy phép thành lập Chi nhánh sẽ bị thu hồi là: Không hoạt động trong vòng 01 năm và không phát sinh giao dịch với cơ quan Cấp giấy phép, không báo cáo về hoạt động của Chi nhánh trong vòng 02 năm, không gửi báo cáo tới Cơ quan cấp Giấy phép trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản, các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.