Điều kiện và thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

160

Câu hỏi:  Tôi là Minh, ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi về điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và thủ tục như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng. Hiện nay, nhiều cá nhân, tổ chức sử dụng website để kinh doanh. Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải đáp ứng các điều kiện và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyển.

Thứ nhất, về điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP thì Thương nhân, tổ chức được thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Là thương nhân, tổ chức có ngành nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

2. Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet.

3. Có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

– Mô hình tổ chức hoạt động, bao gồm hoạt động cung cấp dịch vụ, hoạt động xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi trường trực tuyến;

-Cấu trúc, tính năng và các mục thông tin chủ yếu trên website cung cấp dịch vụ;

-Phân định quyền và trách nhiệm giữa thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử với các bên sử dụng dịch vụ.

4. Đã đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký theo quy định.

Thứ hai, thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

-Đối tượng đăng ký:

Đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

1. Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

2. Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.

3. Dịch vụ đấu giá trực tuyến.

-Đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử:

Thương nhân, tổ chức tiến hành đăng ký trực tuyến với Bộ Công Thương về việc thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử sau khi website đã được hoàn thiện với đầy đủ cấu trúc, tính năng và thông tin theo đề án cung cấp dịch vụ, đã hoạt động tại địa chỉ tên miền được đăng ký và trước khi chính thức cung cấp dịch vụ đến người dùng.

Hồ sơ đăng ký bao gồm các tài liệu sau:

-Đơn đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

-Bản sao quyết định thành lập (đối với tổ chức), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư (đối với thương nhân);

-Đề án cung cấp dịch vụ theo quy định;

-Quy chế quản lý hoạt động của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử tuân thủ các quy định tại Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan;

-Cơ chế xử lý, thời hạn xử lý khi nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

-Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ, các điều kiện giao dịch chung, nếu có;

-Các tài liệu khác do Bộ Công Thương quy định.

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử được Bộ Công Thương thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn.

Thương nhân, tổ chức truy cập vào Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử và tiến hành khai báo hồ sơ.

Sau khi hoàn thành đăng ký hồ sơ, thương nhân, tổ chức nộp hồ sơ bản giấy đầy đủ về Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin của Bộ Công thương.

Trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký bản giấy đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công thương tiến hành xác nhận đăng ký cho thương nhân, tổ chức.

Dưới đây là video Hội thảo pháp lý cho doanh nghiệp Start up của SBLAW. Mời quý vị đón xem: