Con dâu có được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ chồng không?

207
nguồn internet

Câu hỏi: Tôi làm dâu đã được 20 năm. Tôi đã tận tình chăm sóc bố mẹ chồng lúc ốm đau. Nay bố mẹ tôi qua đời, tôi có thể nhận được tài sản mà bố mẹ chồng để lại hay không?

Trả lời

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người được hưởng thừa kế theo pháp luật như sau:

“ Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1.Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.” 

Như vậy, theo quy định trên thì con dâu không thuộc đối tượng được hưởng quyền thừa kế theo pháp luật nên bạn sẽ không được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng. Trừ trường hợp bố mẹ chồng của bạn có di chúc và trong di chúc có thể hiện rõ là bố mẹ bạn để tài sản cho bạn thì bạn mới được hưởng.