Giao hàng không đúng chủng loại xử lý như thế nào?

216
nguồn inetrnet

Câu hỏi: Gia đình tôi có đặt mua một số lượng lớn hộp nhựa để trồng cây cho trang trại của mình qua trang web bán hàng công ty trên mạng internet. Nhưng bên bán lại giao hàng không đúng chủng loại theo yêu cầu của tôi. Tôi đã yêu cầu trả lại hàng và hoàn lại tiền đối với công ty cung cấp nhưng bên bán không đồng ý. Xin hỏi tôi có thể hoàn trả và nhận lại tiền bằng cách nào?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 439 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại như sau:

“ Điều 439. Trách nhiệm giao tài sản không đúng chủng loại

Trường hợp tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

1. Nhận và thanh toán theo giá do các bên thỏa thuận.

2. Yêu cầu giao tài sản đúng chủng loại và bồi thường thiệt hại.

3. Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.

Trường hợp tài sản gồm nhiều chủng loại mà bên bán không giao đúng với thỏa thuận đối với một hoặc một số loại thì bên mua có thể hủy bỏ phần hợp đồng liên quan đến loại tài sản đó và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Theo quy định pháp luật việc giao hàng không đúng chủng loại thì người bán có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Như vậy, bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán bằng việc trả lại hàng và yêu cầu bên bán bồi thường hoàn trả tiền.