Chia di sản khi không có di chúc

196

Tình huống:    Thưa Luật sư!

Luật sư cho tôi hỏi, gia đình tôi rất băn khoăn vì bố tôi vừa mất đôt ngột mà không để lại di chúc, chúng tôi không biết phải phân chia  di sản như thế nào?

Luật sư trả lời: Căn cứ vào khoản a, điểm 1, Điều 675 Bộ Luật Dân Sự 2014 quy định:

” 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a, Không có di chúc”.

Như vậy, gia đình chị phải tiến hành chia di sản theo pháp luật ( thừa kế theo pháp luật), cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

– Giấy tờ chứng minh tài sản của người để lại di sản thừa kế

– Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế

– Giấy tờ cá nhân của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất

– Bố mẹ đẻ, bố mẹ nuôi (sổ hộ khẩu, CMND), nếu đã chết thì phải có giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đã chết trước thời điểm người để lại di sản thừa kế chết.

– Con đẻ, con nuôi (sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh)

– Sơ yếu lý lịch của 1 người nói trên có xác nhận của chính quyền địa phương

– Thời gian niêm yết công khai là 30 ngày, nếu không có khiếu nại gì thì sẽ tiến hành phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc phân chia thừa kế theo quy định của pháp luật.