Xử lý đối với trường hợp đóng lại số khung, số máy

183

Thưa ông, theo được biết thì những năm vừa qua, Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an đã giám định, phát hiện nhiều trường hợp xe ô tô nhập khẩu bị đóng lại số khung, số máy từ nước ngoài. Vậy những chiếc xe đó cùng cá nhân liên quan sẽ bị xử lý ra sao?

Trả lời:

Việc đóng lại số khung số máy đối với những xe được nhập khẩu phải tuân thủ các quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 15/2014/Tt-BCA đó là:

a) Xe không có số máy, số khung: Trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu xe của Hải quan ghi không có hoặc chưa tìm thấy số máy, số khung thì cho đóng số theo số của biển số xe.

Trường hợp tìm thấy số máy, số khung thì yêu cầu đến cơ quan Hải quan để xác nhận lại.

b) Xe có số máy, số khung ở Etekét, số ghi bằng sơn, số bị mờ, hoen gỉ thì được đóng lại theo số được cơ quan Hải quan xác nhận trong tờ khai nguồn gốc nhập khẩu của xe.

c) Xe được cơ quan Hải quan xác nhận chỉ có số VIN, không có số máy, số khung thì lấy số VIN thay thế cho số khung (chụp ảnh số VIN thay thế cho bản cà số khung) và đóng lại số máy theo số của biển số xe.

d) Xe nhập khẩu bị đóng lại số máy, số khung thì không giải quyết đăng ký (trừ trường hợp có văn bản giải quyết của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ).

Như vậy theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì không giải quyết việc đăng ký.

Mặt khác theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 29/2010/TT-BCT ngày 19/7/2010 về việc nhập khẩu ô tô chưa qua sử dụng bị đục lại số khung, số máy có quy định:

Cấm nhập khẩu ô tô các loại và bộ linh kiện lắp ráp ô tô các loại chưa qua sử dụng bị đục sửa, đóng lại số khung, số máy trong mọi trường hợp và dưới mọi hình thức.

Nếu Cơ quan hải quan, Cơ quan đăng ký xe mà có hành vi vi phạm phám luật dẫn đến việc các xe đục lại số khung số máy đã thực hiện việc Đăng ký xe thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của ngành.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Thông tư 15/2014/TT-BCA thì có quy định:

Xe đã đăng ký, nay phát hiện giấy chứng nhận nguồn gốc nhập khẩu (giấy Hải quan) là giả mạo thì chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu Cơ quan điều tra có văn bản kết luận không phải là xe bị trộm cắp, chiếm đoạt trái phép thì cơ quan đăng ký xe chuyển giao cho Cục Hải quan quản lý địa bàn tỉnh, thành phố đó để truy thu thuế, sau khi có chứng từ thu thuế thì giải quyết đăng ký.