Xử phạt khi chủ xe tự thay đổi số khung, số máy

338
nature-wallpaper

Xin luật sư cho biết đối với những chủ xe tự ý làm lại SK, SM mà không đăng ký với cơ quan chức năng thì có bị xử phạt không? Nếu bị phạt thì mức phạt cụ thể là bao nhiêu?

Trả lời:

Căn cứ theo điều 6 Thông tư 15/2014/TT-BCA, nghiêm cấm mọi hành vi đục xóa số máy, số khung để đăng ký xe.

Theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Thông tư 15/2014/TT-BTC thì: Trong mọi trường hợp, việc đóng lại số máy, số khung đều phải do cơ quan đăng ký xe thực hiện. Nếu không phải do Cơ quan Đăng ký xe thực hiện thì Căn cứ tại khoản 3 và khoản 5 Điều 30 Nghị định 171/2013/NĐ-CP sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô, từ 1.600.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý đục lại số khung, số máy;

5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tự ý đục lại số khung, số máy;