Văn phòng đại diện của Bluecom được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh

226

Bluecom là một doanh nghiệp tư vấn về thương mại điện tử có trụ sở tại Hồng Kông và Thượng Hải (Trung Quốc).

Trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, Bluecom chọn Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh là nơi mở văn phòng đại diện, với mục tiêu tìm kiếm các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và hỗ trợ công ty mẹ thực hiện các hơp đồng ký với đối tác Việt Nam.

Các luật sư của SB Law đã làm việc tích cực và hiệu quả với Bluecom để tiến hành thành lập văn phòng đại diện.

Ngày 14 tháng 04 năm 2014, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy phép thành lập cho Bluecom với nội dung sau:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BLUECOM SOLUTIONS LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Tầng 2, số 146-148 đường Cộng Hòa

Số quyết định: 41-004061

Ngày thành lập: 14/4/2014

Khi đi vào hoạt động, SB Law tiếp tục là nhà tư vấn pháp luật để Bluecom hoạt động hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.