Văn phòng đại diện hay chi nhánh mới có thẩm quyền thực hiện một phần kinh doanh của công ty?

273

Câu hỏi: Tôi là thắng. Công ty tôi muốn mở thêm một số địa điểm ở chỗ khác để thực hiện một phần công việc kinh doanh của công ty nhưng không biết nên mở thêm chi nhánh hay văn phòng đại diện. Xin hỏi: Văn phòng đại diện hay chi nhánh mới có thẩm quyền thực hiện một phần kinh doanh của công ty?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 84 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

3. Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện trong phạm vi do pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích của pháp nhân.

4. Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân phải được đăng ký theo quy định của pháp luật và công bố công khai.

5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện.

Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì:

1. Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Theo các quy định trên, công ty bạn có thể mở một hoặc nhiều chi nhánh và văn phòng đại diện.

Đối với mục đích muốn mở để thực hiện một phần công việc kinh doanh của công ty, công ty bạn chỉ có thể mở chi nhánh công ty. Bởi lẽ, chỉ có chi nhánh mới được trao thẩm quyền thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của công ty còn văn phòng đại diện chỉ có chức năng đại diện cho công ty mà thôi.

Chuyên mục Tư Vấn Pháp Luật – Luật sư Nguyễn Thanh Hà trả lời câu hỏi của khán giả về các thủ tục góp vốn khi không muốn thay đổi giấy phép đăng kí kinh doanh. Mời quý vị đón xem đoạn video sau: