Các lĩnh vực được khuyến khích và hỗ trợ thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT

266

Các lĩnh vực được khuyến khích và hỗ trợ thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT :

1. Quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện;

2. Cầu, cầu cảng, bến cảng biển và cảng sông, bến phà, bến xe;

3. Kho tàng và phương tiện bảo quản hàng hoá, chợ hoặc trung tâm thương mại;

4. Khai thác và cung cấp nước sạch;

5. Hệ thống xử lý nước thải, chất thải ở thành phố, khu công nghiệp tập trung, khu dân cư;

6. Sản xuất và phân phối sử dụng điện;

7. Khu công viên, vui chơi, giải trí, trung tâm thể thao, văn hoá;

8. Trường học, trường đào tạo dạy nghề, bệnh viện, phòng khám chữa bệnh;

9. Xây dựng nhà ở;

10. Sản xuất kinh doanh dịch vụ công cộng;

11. Các lĩnh vực khác có lợi cho nền kinh tế, xã hội;