Phân biệt hợp đồng lao động và hợp đồng dân sự

323

Câu hỏi: Tôi là Hà An, quý công ty có thể phân biệt giúp tôi hợp đồng lao động với hợp đồng dân sự không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về sự giống nhau giữa 2 loại hợp đồng trên thì: cả 2 loại hợp đồng này đều mang tính chất thỏa thuận giữa 2 bên chủ thể giao kết hợp đồng với nhau (nhưng phải phù hợp với quy định của pháp luật) về nội dung của hợp đồng. Khi ký kết hợp đồng các bên cũng phải đáp ứng các điều kiện nhất định về nhân thân (đủ năng lực hành vi dân sự, đúng thẩm quyền).

-Về sự khác nhau:

+ Đối với hợp đồng lao động: trong hợp đồng lao động có sự phụ thuộc pháp lý giữa người lao động với người sử dụng lao động, đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm có trả công, hợp đồng lao động do đích danh người lao động thực hiện, trong hợp đồng lao động sự thỏa thuận của các bên thường không bị khống chế bởi những giới hạn pháp lý nhất định, hợp đồng lao động được thực hiện trong thời gian nhất định hay vô hạn định,

+ Đối với hợp đồng dân sự: đây là một khái niệm chung chỉ chung cho các loại hợp đồng phát sinh trong quan hệ dân sự (hợp đồng mua bán, vay mượn, cho thuê, lao động, …), đối tượng của hợp đồng này sẽ là một công việc nhất định, 2 bên chủ thể trong hợp đồng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật trong việc ký kết, thỏa thuận về các nội dung của hợp đồng. Trong hợp đồng này sẽ không có sự phụ thuộc pháp lý giữa các bên như trong hợp đồng lao động mà sẽ chỉ là sự ràng buộc nghĩa vụ nhất định của các bên với nhau khi thực hiện hợp đồng và thường hợp đồng dân sự sẽ có một khoảng thời gian thực hiện nhất định và không phải là vô hạn định như đối với hợp đồng lao động.

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của Kênh truyền hình kinh tế tai chính VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật S&B Law, cùng với các chuyên gia đã trao đổi về chế định hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam: