Giải quyết tranh chấp thanh toán hợp đồng

309

Câu hỏi:  Năm 2015, công ty mình có ký hợp đồng với một công ty X về thi công trần cho một dự Án (công ty X ký hợp đồng với Y, Y ký với chủ đầu tư). Hạng mục đã hoàn thiện xong đầu năm 2016. Bên công ty X cũng đã xác nhận khối lượng và cũng ký xong hết hồ sơ quyết toán vào năm 2016. Nhiều lần X đã thanh toán cho công ty mình nhưng vẫn còn nợ 50 triệu đồng (theo hồ sơ thanh toán). Cách đây một tháng, mình qua công ty X đòi tiền thì họ bảo công ty Y báo do đoàn kiểm toán trừ khối lượng nên không trả tiền cho công ty mình. Xin hỏi: Công ty mình phả làm gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Chế tài trong thương mại là biện pháp áp dụng khi một bên trong hợp đồng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 292 Luật thương mại năm 2005 quy định về các loại chế tài trong thương mại

1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng.

2. Phạt vi phạm.

3. Buộc bồi thường thiệt hại.

4. Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.

5. Đình chỉ thực hiện hợp đồng.

6. Huỷ bỏ hợp đồng.

7. Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.

Các biện pháp chế tài này được áp dụng khi có hành vi vi phạm hợp đồng xảy ra và không thuộc các trường hợp miễn trừ theo Điều 294 của Luật này.

Theo quy định tại điều 297 Luật thương mại 2005:

“1. Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh” thì khi bên X vi phạm về điều khoản thanh toán trước tiên bạn cần xem xét xem việc vi phạm đó có thuộc trường hợp miễn trừ nghĩa vụ không nếu không thì gửi thông báo yêu cầu bên mua thực hiên đúng nghĩa vụ về điều khoản thanh toán và đưa ra một thời hạn nhất định nếu hết thời hạn đó mà bên X không thực hiện nghĩa vụ thì bạn có thể làm đơn yêu cầu tòa án nhân dân cấp huyện nơi bên mua cư trú yêu cầu giải quyết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Dưới đây là video Luật sư Nguyễn Thanh Hà – Chủ tịch Công ty Luật TNHH SB LAW tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà: