Đất bị chồng lấn, xử lý thế nào?

444

Câu hỏi: Tôi là Minh Trung. Gia đình tôi có mua 1 lô đất của khu dân cư mới nhưng bị chồng đất. Hiện nay công ty bán đất cho gia đình tôi vừa tái cơ cấu tổ chức nên khi tôi mang hợp đồng mua bán đất đến hỏi thì được trả lời là tìm giám đốc cũ, công ty không biết chuyện này. Xin hỏi: Gia đình tôi phải làm sao? Công ty trả lời như vậy có hợp lý không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 85 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về đại diện của pháp nhân như sau:

“Điều 85. Đại diện của pháp nhân

Đại diện của pháp nhân có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền. Người đại diện của pháp nhân phải tuân theo quy định về đại diện tại Chương IX Phần này”.

Điều 87 Bộ luật này cũng quy định:

“Điều 87. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân

  1. Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân.

Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về nghĩa vụ do sáng lập viên hoặc đại diện của sáng lập viên xác lập, thực hiện để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  1. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách nhiệm thay cho người của pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do người của pháp nhân xác lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
  2. Người của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác”.

Như vậy theo thông tin bạn cung cấp thì việc cá nhân bạn giao kết hợp đồng mua bán với công ty tại thời điểm giám đốc cũ là người đại diện của công ty tuy nhiên công ty là pháp nhân hoạt động thông qua người đại diện nên theo quy định tại khoản 1 Điều 93 thì công ty phải chịu trách nhiệm trong hợp đồng trên của ban.

Căn cứ Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 68. Đương sự trong vụ việc dân sự

  1. Đương sự trong vụ án dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đương sự trong việc dân sự là cơ quan, tổ chức, cá nhân bao gồm người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

  1. 2. Nguyên đơn trong vụ án dân sự là người khởi kiện, người được cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của người đó bị xâm phạm.

Cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách cũng là nguyên đơn.

  1. Bị đơn trong vụ án dân sự là người bị nguyên đơn khởi kiện hoặc bị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác do Bộ luật này quy định khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự khi cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn bị người đó xâm phạm…”.

Như vậy theo quy định trên thì bạn có thể làm đơn khởi kiện công ty đã ký hợp đồng với bạn tại tòa án nhân dân nơi công ty có trụ sở.