Luật sư Nguyễn Thanh Hà trong chương trình Luật sư doanh nghiệp

188

Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp ngày 29 tháng 07 năm 2014 với chủ đề Kinh doanh thương mại điện tử nhiều chiêu gian lận thuế, luật sư Nguyễn Thanh Hà đã cùng các chuyên gia thuế, pháp lý, luật sư phân tích thực trạng và đề ra những giải pháp nhằm khắc phục hiện tượng này.

Theo quan điểm của Luật sư Nguyễn Thanh Hà, tình trạng gian lận thuế của các doanh nghiệp thương mại điện tử là do việc kiểm soát các giao dịch trên môi trường điện tử là rất khó khăn. Bên cạnh đó, thói quen của người tiêu dùng Việt Nam đó là mua hàng không lấy hóa đơn cũng là một lý do quan trọng để các doanh nghiệp không khai báo đầu ra và đầu vào, không thông báo doanh thu và thu nhập chịu thuế.

Giải pháp đề ra đó là cần nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia phát triển, xem họ đã quản lý hoạt động này thế nào, từ đó áp dụng vào tình hình thực tế của Việt Nam nhằm thúc đẩy thương mại điện tử phát triển vầ cũng ngăn chặn hành vi trồn thuế.

Quý vị xem nội dung chương trình tại đây:

http://www.vitv.vn/Video.aspx?videoid=1906