Luật sư Nguyễn Thanh Hà trên tạp chí Trí Thức & Phát triển.

195

Tạp chí Trí thức & Phát triển, Cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thủ đô trong chuyên mục Chân dung trí thức có bài giới thiệu chân dung luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty Luật SBLAW.

Tạp chí phát hành vào một 1 tháng 8 năm 2014.

SBLAW trân trọng giới thiệu nội dung bài viết:

luat su Haluat su Ha2