Luật sư tư vấn nhằm thay đổi người đại diện theo pháp luật

187
daidienphapluat

SBLaw cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn nhằm thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn về quy trình và điều kiện thay đổi người đại diện pháp luật
  • Tư vấn về tư cách pháp lý của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
  • Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyên
  • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật mới
  • Soạn thảo Hợp đồng giữa doanh nghiệp và người đại diện pháp luật mới.