Luật sư bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

447
Luật sư SBLaw

Chúng tôi bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho khách hàng bao gồm:

  • Tư vấn quy trình và điều kiện xác lập quyền đối với kiểu dáng công nghiệp đối với doanh nghiệp
  • Tư vấn và tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện sở hữu công nghiệp nhằm soạn thảo hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp như chụp ảnh kiểu dáng, phân nhóm kiểu dáng.
  • Đại diện sở hữu công nghiệp nhằm thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ, gia hạn bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp
  • Tư vấn và đại diện chủ sở hữu quyền thực hiện việc sửa đổi chuyển nhượng văn bằng bảo hộ, chuyển nhượng đơn đăng ký.
  • Đại diện xử lý vi phạm và xử lý tranh chấp về kiểu dáng công nghiệp.