Luật sư bảo hộ Nhãn hiệu

291
Luật sư đăng kí nhãn hiệu

SBLaw đại diện cho khách hàng bảo hộ nhãn hiệu cho khách hàng trong và ngoài nước bao gồm:

  • Tư vấn quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài.
  • Tư vấn khả năng, phạm vi  bảo hộ đối với nhãn hiệu tại Việt Nam và quốc tế.
  • Tư vấn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu
  • Tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu trong và ngoài nước.
  • Thay mặt khách hàng làm việc với các cơ quan thẩm quyền như Cục sở hữu trí tuệ, thanh tra khoa học công nghệ liên quan tới tới nhãn hiệu.
  • Cử luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài.
  • Hoàn chỉnh và tiến hành nộp  hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT.
  • Tư vấn về nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.
  • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid và trực tiếp tại từng quốc gia.
  • Gia hạn thời hạn bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam và quốc tế.