Soạn thảo hợp đồng li-xăng và ghi nhận hợp đồng li-xăng tại Việt Nam

305

Nếu khách hàng cần sự hỗ trợ của Luật sư liên quan tới việc soạn thảo hợp đồng li-xăng và ghi nhận hợp đồng li-xăng tại Việt Nam. SBLAW xin tư vấn sơ bộ về thủ tục đăng ký cũng như chi phí cho công việc này, như sau:

I. SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

1.1 Công việc thực hiện

– Tư vấn về thông tin và tài liệu cần thiết để tiến hành soạn thảo hợp đồng li-xăng.

– Tiến hành soạn thảo hợp đồng li-xăng trên cơ sở thông tin do Khách hàng cung cấp.

 1.2. Thời gian thực hiện

2-4 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ và tài liệu đầy đủ của Khách hàng.

 1.3 Chi phí thực hiện

Phí soạn thảo hợp đồng li-xăng sẽ được thông báo khi khách hàng tiến hành làm việc với luật sư của chúng tôi.

Lưu ý: Phí trên chưa bao gồm 5%VAT và phí chuyển phát tài liệu.

II. GHI NHẬN HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

2.1. Công việc thực hiện:

Trong trường hợp SB Law được Khách hàng ủy quyền là đại diện sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ (“Cục SHTT”) để ghi nhận hợp đồng li-xăng, công việc của chúng tôi sẽ bao gồm:

– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn ghi nhận hợp đồng li-xăng;

– Chuẩn bị Đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của Quý công ty) và đi nộp Đơn tại Cục SHTT;

– Thông báo về việc nộp đơn với Quý công ty ngay sau khi nộp đơn ghi nhận hợp đồng li-xăng;

– Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn ghi nhận hợp đồng li-xăng và thông báo đến Quý công ty;

– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn ghi nhận hợp đồng li-xăng (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho Quý công ty cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc ghi nhận hợp đồng li-xăng;

2.2. Thời gian thực hiện

3-5 tháng kể từ ngày hồ sơ hợp lệ được nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 2.3. Chi phí thực hiện công việc:

Phí ghi nhận hợp đồng li-xăng tại Cục sở hữu trí tuệ sẽ được thông báo khi khách hàng làm việc với luật sư