Luật sư giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ

416
Luật sư sở hữu trí tuệ

SBLaw cung cấp dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, nhiệm vụ của luật sư gồm:

 • Tư vấn trách nhiệm pháp lý của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là tranh chấp về kiểu dáng, nhãn hiệu.
 • Đại diện khách hàng tham gia thương lượng, thoả thuận giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài và thanh tra khoa học công nghệ.
 • Cử luật sư đại diện khách hàng làm việc với cơ quan chức năng
 • Hướng dẫn và tự mình thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu công nghiệp
 • Cử luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng tại toà án, trọng tài và các cơ quan tài phán khác.
 • Khiếu nại các quyết định hành chính về sở hữu trí tuệ như quyết định xác lập quyền, quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Tư vấn và cử luật sư thay mặt chủ sở hữu quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý bên vi phạm bằng các biện pháp sau:
  • Buộc chấm dứt hành vi vi phạm
  • Xin lỗi, cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.
  • Bồi thường thiệt hại về hành vi vi phạm.
  • Phạt vi phạm
  • Tiêu huỷ hàng hoá vi phạm
  • Áp dụng biện pháp ngăn chặn tại hải quan.