Audio: TPP và vấn đề sở hữu trí tuệ

344

TPP và vấn đề sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung mà luật sư Nguyễn Thanh Hà trao đổi với phóng viên kênh phát thanh VOV.

Mời Quý vị đón nghe tai đây: