Hợp đồng ký kết trước khi doanh nghiệp thành lập có được thừa nhận hay không?

219

Câu hỏi: Tôi là Nhật, ở Hà Nội. Quý công ty cho tôi hỏi: Hợp đồng ký kết trước khi doanh nghiệp thành lập có được thừa nhận hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Người thành lập doanh nghiệp được ký kết các loại hợp đồng trước khi công ty được thành lập nhằm mục đích phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên những hợp đồng được giao kết trước thời điểm doanh nghiệp được thành lập có những rủi ro do doanh nghiệp đó có thể không được cấp phép thành lập.

Pháp luật quy định về hai trường hợp này như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật doanh nghiệp 2014, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp doanh nghiệp không được đăng ký thành lập thì người ký kết hợp đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật doanh nghiệp 2014 chịu trách nhiệm hoặc người thành lập doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp thành lập, thành viên tham gia công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn cam kết góp, vậy doanh nghiệp không được thành lập thì người chịu trách nhiệm theo Khoản 3, Điều 19 Luật doanh nghiệp 2014 phải chịu trách nhiệm trong giới hạn nào?

Vấn đề này chưa được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản liên quan, do đó để hạn chế những tranh chấp phát sinh liên quan đến các hợp đồng giao kết trước khi doanh nghiệp được thành lập, các bên nên hạn chế giao kết những hợp đồng không phục vụ mục đích thành lập doanh nghiệp hoặc quy định chặt chẽ về cá nhân chịu trách nhiệm và biện pháp bảo đảm, thời gian và phương án giải quyết trong trường hợp doanh nghiệp không được thành lập.