Ghi sai ngày của hợp đồng thì phải chỉnh sửa thế nào?

637

Câu hỏi: Công ty mình ký hợp đồng mua dịch vụ của đối tác, hợp đồng đã được ký và bên mua đã chuyển tiền ứng lần 1 theo điều khoản của hợp đồng. Toàn bộ các điều khoản trong hợp đồng đều đúng theo qui định. Hôm nay mình phát hiện là ngày ghi trên hợp đồng không hợp lý, thay vì là ngày 28 tháng 2 thì bị đánh máy nhầm là 29 tháng 2. Mà tháng 2 năm 2018 lại không có ngày 29. Bây giờ mình sửa ngày 29 thành 28 bằng bút bi thì có được không? Hợp đồng có bị mất hiệu lực không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Nếu ghi sai ngày, để tránh xảy ra tranh chấp, hai bên cần xác định chính xác ngày ký hợp đồng và ký thêm Phụ lục Hợp đồng hoặc Văn bản thỏa thuận sửa đổi nội dung này. Bạn không được tự ý sửa ngày 29 thành 28 bằng bút bi. Bởi bất kỳ nội dung sửa đổi nào cũng cần có sự thống nhất của cả hai bên. Hơn nữa, bạn chỉ sửa được trong Hợp đồng mà bên bạn giữ, còn hợp đồng bên đối tác giữ vẫn ghi nhận ngày 29 và nó không đảm bảo sự đồng nhất của Hợp đồng mà hai bên ký kết.

Điều 401 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Hiệu lực hợp đồng

“1. Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.

2.Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật”.

Trong tiểu mục Hiểu đúng làm đúng của truyền hình quốc hội, luật sư Nguyễn Thanh Hà có phần tư vấn cho doanh nghiệp khởi nghiệp về vấn đề hợp đồng. Mời quý vị đón xem: