Thanh toán trong mua bán bất động sản hình thành trong tương lai

239

Câu hỏi: Tôi kí hợp đồng mua căn hộ trong tòa nhà đang được xây dựng vào năm 2017, theo hợp đồng mua nhà thì ngày 22/08/2018 bên bán sẽ giao nhà cho tôi. Nếu trường hợp đến ngày giao nhà tôi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải thanh toán 100% giá trị hợp đồng vào ngày bàn giao nhà hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc măc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“…

Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.”

Như vật, theo thông tin bạn cung cấp, vì bạn vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nên bạn không phải thanh toán quá 95% giá trị hợp đồng. Khi bạn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp những giấy tờ này thì bạn mới phải thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng cho bên bán.