Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

206

Câu hỏi: Tôi đang chuẩn bị kí kết hợp đồng mua một căn hộ trong một tòa nhà đang được xây dựng (mua bán tài sản hình thành trong tương lai), theo tìm hiểu tôi được biết là chủ đầu tư phải kí hợp đồng bảo lãnh tài chính với một ngân hàng thương mại đủ năng lực bảo lãnh. Vậy khi kí kết hợp đồng, tôi có thể yêu cầu chủ đầu tư gửi hợp đồng bảo lãnh hay không? Trong trường hợp, chủ đầu tư không giao nhà đúng tiến độ đã cam kết thì ai sẽ là người trả lại số tiền đã ứng trước của tôi?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 56 Luật kinh doanh Bất động sản 2014 như sau:

“2. Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.”

Như vậy, chủ đầu tư phải có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Trong trường hợp chủ đầu tư không gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh nghĩa vụ tài chính thì bạn được quyền yêu cầu bên kia gửi bản sao hợp đồng cho bạn.

Về vấn đề hoàn tiền ứng trước khi chủ đầu tư không giao nhà đúng tiến độ đã cam kết. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật kinh doanh Bất động sản 2014:

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.”

Căn cứ quy định này, nếu bạn có yêu cầu hoàn tiền thì bên bão lãnh, tức ngân hành thương mại bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư sẽ là người có trách nhiệm hoàn số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho bạn. Chủ đầu tư phải nhận nợ và hoàn trả cho ngân hàng thương mại.