Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được mua bất động sản hay không?

218

Câu hỏi: Tôi là công dân Mỹ, tên Việt Nam của tôi là Phạm Minh Đức, hộ chiếu Việt Nam của tôi có hạn đến 2020. Tôi đang muốn mua một căn chung cư để quay về Việt Nam sinh sống. Quý công ty cho tôi hỏi, tôi có được mua nhà hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của công ty chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản 2014 về đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản như sau:

“2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.”

Theo Điều 7 Luật nhà ở 2014 quy định như sau:

Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

  1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.
  2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
  3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật

này.”

 Như vậy, căn cứ hai quy định trên, bạn được quyền mua chung cư từ các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.