Thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp Hồng Kông tại Hà Nội

212
 Văn phòng đại diện của ALOTRIP INTERNATIONAL LIMITED – một doanh nghiệp Hồng Kông đã được Sở Công Thương Hà Nội cấp phép hoạt động với nội dung sau:
Văn phòng đại diện AloTrip International Limited tại Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 703 Tòa nhà EVD, 431 Tam Trinh, Hoàng Mai 
Chức năng:
  1. Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc
  2. Xúc tiến thực hiện các dự án hợp tác của Alotrip International Limited tại Việt Nam
  3. Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy mua bán hàng hóa dịch vụ
  4. Đôn đốc thực hiện các dự án của công ty tại Việt Nam
  5. Thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trong quá trình thành lập văn phòng đại diện, các luật sư của SB Law đã làm việc tích cực với đại diện Alotrip để tiến hành thủ tục thành công.

Sau quá trình thành lập, SB Law tiếp tục hỗ trợ Alotrip triển khai các dự án của công ty tại Việt Nam.