Thành lập doanh nghiệp

751

 

Nhà đầu tư hỏi : Tôi muốn khởi nghiệp kinh doanh bằng việc thành lập doanh nghiệp, luật sư có thể cho tôi biết thủ tục pháp lý?

Luật sư trả lời :  Trước hết, chúng tôi – Công ty Luật TNHH SB (SB Law) – xin gửi tới nhà đầu tư lời chào trân trọng nhất.

Chúng tôi xin gửi tới nhà đầu tư tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp và dịch vụ pháp lý của SB Law như sau:

I.       TƯ VẤN PHÁP LÝ

Theo căn cứ của pháp luật hiện hành và quy trình làm việc của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư phải thực hiện theo quy trình sau:

–       Nhà đầu tư  phải nộp hồ sơ hợp lệ đến Sở kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;

–       Sau 09 ngày làm việc, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư;

–       Sau khi lấy được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục làm con dấu pháp nhân cho Công ty. Sau 04 ngày làm việc, nhà đầu tư sẽ nhận được 01 con dấu pháp nhân và 01 Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

–       Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Quý công ty phải đăng trên mạng của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trung ương trong 03 (ba) số liên tiếp về thông tin của doanh nghiệp mới thành.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm 4 Luật số 21/2012/QH13 bổ sung thêm khoản 10 vào Điều 7 của Luật quản lý thuế, kể từ ngày 01/07/2013, các doanh nghiệp đóng trụ sở tại các tỉnh/thành phố có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin bắt buộc kê khai thuế điện tử và sử dụng chữ ký số. Công ty Luật TNHH SB (SB Law) rất sẵn sàng hỗ trợ Quý Công ty thực hiện đăng ký chứng thư số qua nhà mạng Viettel.

II.      PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SB LAW

2.1     Thủ tục thành lập doanh nghiệp:

SB Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho Quý Công ty dịch vụ tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

–                  Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Bà và Quý Công ty liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp;

–                  Soạn thảo bộ hồ sơ phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp;

–                  Thay mặt Quý Công ty tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại Sở kế hoạch và đầu tư cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và con dấu pháp nhân của doanh nghiệp;

–                  Thay mặt Quý Công ty nhận bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bàn giao cho Quý Công ty.

–                  Nếu Bà có yêu cầu thêm, thì SB Law sẽ hỗ trợ Bà về việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 03 số báo trung ương.

2.2   Thời gian thực hiện:

–       Thời gian soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp: trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Quý công ty cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin theo yêu cầu của SB Law.

–       Thời gian nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ;

–       Thời gian nhận con dấu pháp nhân của doanh nghiệp: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

–       Thời gian đăng báo: 07 ngày làm việc cho 03 số liên tiếp kể từ ngày gửi thông tin doanh nghiệp đến cơ quan báo chí.

Trong trường hợp thời gian thẩm định hồ sơ của Quý Công ty tại cơ quan có thẩm quyền bị kéo dài hơn so với thời hạn nêu trên vì nguyên nhân khách quan, SB Law sẽ có trách nhiệm nỗ lực một cách hợp lý phối hợp và tác động để thúc đẩy tiến độ hồ sơ thành lập doanh nghiệp cho Quý Công ty.

III.      PHÍ DỊCH VỤ

–       Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp: 4.000.000 VNĐ/hồ sơ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

–       Phí về việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên 03 số báo trung ương: 800.000 VNĐ/03 số báo (Bằng chữ: Tám trăm nghìn đồng).

–       Tổng phí dịch vụ trước thuế: 4.800.000VNĐ (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm nghìn đồng)

–       10% thuế Giá trị gia tăng: 480.000VNĐ (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi nghìn đồng)

–       Tổng phí dịch vụ sau thuế: 5.280.000VNĐ( Bằng chữ: Năm triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng.

Phí dịch vụ trên đã bao gồm lệ phí nhà nước, phí khắc dấu, phí đăng báo và phí dịch vụ cho SB Law và 10 % VAT nhưng không bao gồm phí đăng ký chứng thư số.

IV.      YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU:

Để thực hiên thủ tục thành lập doanh nghiệp, Bà và Quý công ty vui lòng cung cấp cho SB Law:

–                  Bản sao có chứng thực CMND (hoặc hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu Công ty.

–                  Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh nghành nghề mà theo pháp luật quy định phải có vốn pháp định.

–                  Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (hoặc TGĐ) hoặc của các cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.