Phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản

209
Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty
Thủ tục trở thành đại diện pháp nhân của công ty

Thưa Luật sư:

Mẹ tôi mất đi để lại di chúc cho hai chị em tôi , theo đó mỗi người được hưởng một nửa giá trị di sản. Vào thời điểm chia di sản, do giá thị trường tăng nên toàn bộ khối di sản trên cũng tăng giá trị, hai chị em tôi không biết phải phân chia phần giá trị tăng thêm như thế nào?

Trả lời: Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:  Dựa theo tình huống của bạn, di chúc mà mẹ bạn để lại chỉ xác định phân chia di sản cho hai chị em theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản ( một nửa giá trị di sản ). Vào thời điểm chia di sản , giá trị toàn bộ khối di sản trên tăng giá trị do giá thị trường tăng. Vì  giá trị tài sản phân chia được xác định vào thời điểm chia di sản. Nên phần giá trị tăng thêm sẽ phải chia đôi cho hai chị em. Căn cứ vào khoản 3, Điều 684 BLDS 2014

3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.”