Phân chia di sản khi người thừa kế cùng hàng đã thành thai

210

Thưa Luật sư:

Luật sư trả lời giúp tôi tình huống này! Xin chân thành cảm ơn Luật sư..

Một số người trong gia đình anh Bắc thắc mắc không biết là tại thời điểm phân chia di sản do anh để lại, vợ anh đã mang thai 8 tháng thì có phải chia một phần di sản cho người con chưa sinh ra của anh không, vì khi anh mất không để lại di chúc?

Luật sư trả lời: Xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo quy đinh của pháp luật, căn cứ vào khoản 1 Điều 685 BLDS 2014:

Điều 685. Phân chia di sản theo pháp luật

1. Khi phân chia di sản nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng, để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra, được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật mặc dù con của anh Bắc đang là một bào thai 8 tháng tuổi nhưng con anh Bắc vẫn có quyền được hưởng một phần di sản. Phải để lại một phần di sản bằng với phần những người thừa kế được hưởng.