Phân chia di sản khi người thừa kế mất cùng thời điểm với người để lại thừa kế

204

Luật sư cho tôi hỏi: Chồng tôi tên là Khang, anh Khang cùng cha bị tai nạn xe máy khiến cả hai cha con anh chết trên đường đến bệnh viện.  Bố chồng tôi có tài sản khá lớn, lúc mất quá đột ngột, không để lại di chúc, nên tôi muốn biết con tôi có được hưởng phần thừa kế nào do bố chồng tôi để lại không?

Luật sư trả lời:  Anh Khang và cha bị tai nạn xe máy rồi chết, đây là trường hợp hai cha con chết cùng một thời điểm. Cha anh Khang lại có tài sản khá lớn mà không kịp để lại di chúc. Theo quy đinh của pháp luật, cụ thể căn cứ vào Điều 677: Thừa kế thế vị của BLDS 2014

“ Điều 677. Thừa kế thế vị

Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.”

Vậy, con của chị sẽ là người thừa kế thế vị, được hưởng phần di sản thay cho anh Khang.