Phân chia di sản cho những người cùng hàng thừa kế

190

Thưa Luật sư!

Luật sư có thể trả lời giúp tôi tình huống này được không? Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư…

Đức và Tài là những người thừa kế hợp pháp di sản của cha. Khi cha mất không để lại di chúc nên khi phân chia tài sản, Đức cho rằng mình là con đẻ nên sẽ được phần di sản lớn hơn Tài là con nuôi. Suy nghĩ của Đức có đúng với quy định của pháp luật không?

Luật sư trả lời: Chào bạn! Tôi xin trả lời tình huống của bạn như sau: Suy nghĩ của Đức là sai. Trên thực tế, việc Đức phân biệt con nuôi và con đẻ cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, Đức và Tài nằm trong cùng một hàng thừa kế ( hàng thừa kế thứ nhất). Căn cứ vào điểm a, khoản 1, điều 676 BLDS 2014: “a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”

Theo khoản 2, điều 676 BLDS 2014:

“2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Như vậy Đức và Tài cùng nằm trong hàng thừa kế thứ nhất và sẽ được hưởng phần di sản bằng nhau theo quy định của pháp luật.